Tarıma Yatırım Desteği 4 Ay Daha Sürecek

Tarıma Yatırım Desteği 4 Ay Daha Sürecek
Kripto Para Kazandıran Robot

Tarıma Yatırım Desteği 4 Ay Daha Sürecek

Tarıma yatırım desteği 4 ay daha sürecek. Yatırımların tamamlanma süresi 16 Temmuz 2021 olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yeni karara göre, tebliğ kapsamında desteklenecek yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması için belirlenen son tarih 15 Mart 2021 iken, 16 Temmuz 2021’e kadar uzatılmış oldu.

Söz konusu tarih itibariyle fiziki olarak tamamlanamış olan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun bulması durumunda yatırımcıların kendi kaynaklarıyla 90 günü aşmamak şartıyla verilecek süre içinde tamamlanacak.

ada coin

Bahse konu tarih içinde fiziki olarak tamamlanmış fakat yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise başvurulması durumunda 90 günü aşmamak üzere süre verilmesi mümkün olacak.

Kripto Para Kazandıran Robot